Privacy Policy

Sodeva beschermt de privacy van (potentiële) klanten en kandidaten, en gaat zorgvuldig om met hun (persoons-)gegevens. Sodeva respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site (www.sodevaconsulting.com) en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld.

 

Gebruik Persoonsgegevens
Een bezoeker die geïnteresseerd is in de diensten van Sodeva en zich wil inschrijven als kandidaat kan dit doen door zich aan te melden via ons online aanmeldformulier (eventueel op een van de openstaande posities) of door persoonlijk contact. Daarmee geeft u ons persoonlijke informatie. Sodeva gebruikt de persoonlijke informatie voor een aantal doelen, namelijk om een kandidaat a) in te schrijven in het kandidatensysteem, b) in contact te brengen met opdrachtgevers voor wie Sodeva openstaande posities invult, c) in het kandidatensysteem te houden voor matching met toekomstige functies. Kandidaten die zich via een site of na persoonlijk contact aanmelden, ontvangen een schriftelijke bevestiging van de inschrijving.

 

Bewaartermijn
Sodeva bewaart de persoonlijke informatie om de bovengenoemde doelen te bereiken voor een periode van 12 maanden. Persoonlijke informatie van kandidaten die Sodeva met opdrachtgevers deelt, wordt ook voor een periode van maximaal 12 maanden bewaard. Na afloop van deze periode wordt de persoonlijke informatie verwijderd of geanonimiseerd, tenzij de kandidaat aangeeft dat Sodeva de persoonlijke informatie voor eenzelfde periode mag blijven gebruiken voor matching op toekomstige functies.

 

Inzage, correctie en verwijdering
Een kandidaat mag altijd weten welke persoonlijke informatie Sodeva bewaart. Ze kunnen om inzage vragen en eventuele onjuistheden aangeven, wijzigingen voorstellen of verzoeken om verwijdering van gegevens. Daartoe kan een verzoek worden ingediend via info@sodevaconsulting.com. Een verzoek wordt binnen 4 weken behandeld.

 

Opslag en beveiliging
Persoonlijke informatie wordt opgeslagen met verschillende applicaties die Sodeva bedrijfsmatig gebruikt. Deze data wordt opgeslagen binnen de EU. De applicaties van Sodeva worden beveiligd door middel van technische en organisatorische maatregelen om de persoonlijke informatie van kandidaten zo goed als mogelijk te beschermen tegen verlies of gebruik.

 

Derde partijen
Sodeva schakelt voor haar dienstverlening in sommige gevallen externe dienstverleners in die de persoonlijke informatie van kandidaten ontvangen. Denk aan externe leveranciers van Sodeva voor bijv. kantoorautomatisering, opslag, e-mail, telefoniediensten. Deze externe partijen mogen de persoonlijke informatie alleen gebruiken voor die reden en het is ze niet toegestaan persoonlijke informatie zelfstandig te gebruiken of door te geven.

 

Algemeen/website
Sodeva blijft graag op de hoogte van het aantal bezoekers van haar website. Daarbij is de identiteit van de bezoekers niet van belang. Er wordt daarom geen specifieke, tot personen herleidbare, informatie opgeslagen of bewaard. Wel wordt geanonimiseerd bijgehouden en bewaard: het aantal bezoekers, welk deel van de site (het meest) wordt bezocht, het tijdstip van de bezoeken, het land van waaruit de site wordt bezocht en algemene informatie over de software waarmee de bezoeker werkt. Met behulp van deze informatie kan Sodeva de website blijven optimaliseren.

 

Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan periodiek worden gewijzigd door Sodeva. Kandidaten van wie Sodeva persoonlijke informatie houdt, worden hierover persoonlijk geïnformeerd.
Dit Privacy Statement is afgegeven door:

Sodeva Consulting BVBA
Zemstbaan 24, 2800 Mechelen
Tel. 015/42 16 55

info @ sodevaconsulting.com

Watch our Recent consultancy

Watch our new programs